Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-3 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Τρίτη 7 Απριλίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-4 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-5 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την εβδομάδα 06.4 ως 12.04.2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-5 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Κυριακή 5 Απριλίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-5 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για το Σάββατο 4 Απριλίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-8 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-8 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-9 Μέρες