Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-3 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-4 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-5 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-6 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-7 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-7 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-9 Μέρες
 
Η Κατερίνα Γλύμπη προβλέπει για την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020
 
από την Κατερινα Γλυμπη
Τα ζώδια σήμερα
Πρίν-10 Μέρες