Ε Δ Ω  Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι  Μ Ι Α  Α Λ Λ Η  Α Σ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Μαθήματα Αστρολογίας σε χώρο υψηλής αισθητικής και Διδασκαλίας αλλά και εξ αποστάσεως, συνδεόμενοι πατώντας απλά έναν σύνδεσμο που αποστέλλεται στον υπολογιστή σας.

Γίνεται εξαιρετικής ποιότητας μάθημα σε όλα τα επίπεδα, από δημοφιλείς καθηγητές του χώρου.

 Οι καθηγητές της Σχολής Θανάσης Ματσώτας Γιάννης Ριζόπουλος Γιώργος Ματσάγγος,, Ελίνα Βατικιώτη, Χρυσάνθη Καλογέρη, είναι δημοφιλείς στον χώρο, με πολλές δεκαετίες εμπειρίας και δικές τους έρευνες.

Δίνεται πιστοποιητικό σπουδών, ενημερώνοντας το κοινό, πως ουδείς δύναται να δώσει πτυχίο με κρατική αναγνώριση για το αντικείμενο της Αστρολογίας, καθώς αυτό δεν υπάρχει.

Λειτουργούν τμήματα Αρχαρίων και Προχωρημένων, Τμήματα Καρμικής, Ωριαίας και Ελληνιστικής Αστρολογίας, καθώς και Ερευνητικό Τμήμα, για όποιον ενδιαφέρεται να εξελίξει τις γνώσεις του.

Ο νέος κύκλος μαθημάτων ξεκινάει στα τέλη Ιανουαρίου.

Βας. Λογοθετίδη 16 Μετρό Πανόρμου

Τηλ. 2114066855 210 7511799, 6977918026

www.kosmogramma.gr

www.facebook.com/kosmogramma.gr

 

Astrologos team Από Astrologos team