Αστρολογικός χάρτης - Χωρίζουμε τον ουράνιο θόλο σε 12 μέρη και τα προβάλλουμε πάνω στην εκλειπτική.

Οι 12 οίκοι ενός αστρολογικού χάρτη είναι οι τομείς που θα εκδηλωθεί η ενέργεια των πλανητών 

Ο Ήλιος φαίνεται να ανυψώνεται το πρωί από την ανατολή και να ακολουθεί μια κυκλική τροχιά μέχρι τη δύση και την επόμενη ανατολή. Αυτή είναι η «εκλειπτική» δηλαδή η φαινομενική τροχιά του Ήλιου γύρω από τη Γη και διαιρείται σε 12 ίσα μέρη που είναι τα ζώδια.

Η αρχή αυτής της διαίρεσης, δηλαδή το σημείο «μηδέν» που ξεκινά το πρώτο ζώδιο, ο Κριός, τοποθετείται στις 21 Μαρτίου στην Εαρινή ισημερία. Τότε φαίνεται ο Ήλιος να μπαίνει στο ζώδιο του Κριού. Κατά μήκος της «εκλειπτικής» φαίνονται από τη Γη να κινούνται εκτός από τον Ήλιο και οι υπόλοιποι πλανήτες.

Την εκλειπτική μπορούμε να την χωρίσουμε εκ νέου σε άλλα 12 μέρη, ξεκινώντας από το σημείο της που ανατέλλει κάθε χρονική στιγμή σε έναν συγκεκριμένο τόπο, δηλαδή τον Ωροσκόπο. Αυτά τα 12 μέρη ονομάζονται «οίκοι».

Ουσιαστικά χωρίζουμε τον ουράνιο θόλο σε 12 μέρη και τα προβάλλουμε πάνω στην εκλειπτική.

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να γίνει αυτή η διαίρεση σε 12 μέρη, που δεν είναι απαραίτητα ίσα μεταξύ τους. Ωστόσο σε όλους τους διαφορετικούς αυτούς τρόπους οι οίκοι έχουν την ίδια ερμηνεία. Είναι οι τομείς της ζωής που θα εκδηλωθεί η ενέργεια των πλανητών.

Ο τρόπος διαίρεσης, δηλαδή τα περίφημα «συστήματα οικοθεσίας», είναι αρκετά πολύπλοκος, αλλά έχει τυποποιηθεί ώστε να μπορούν όλοι χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε σύστημα. Φυσικά η συμβολή προγραμμάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τη χρήση τους.

Ωστόσο για να έχει κάποιος σοβαρή άποψη για την επιλογή κάποιου συστήματος, θα πρέπει να διαθέτει εξίσου σοβαρές γνώσεις μαθηματικών, αστρονομίας, φιλοσοφίας και ιστορίας της αστρολογίας!

Έχουμε σύστημα οικοθεσίας που οι οίκοι είναι ίσοι, αλλά έχουμε και πολλά άλλα συστήματα άνισων οίκων. Ο κάθε αστρολόγος επιλέγει αυτό που νομίζει σωστό.

Οι πλανήτες έχουν κάποια χαρακτηριστικά, έναν τύπο ενέργειας. Αυτή «φιλτράρεται» δια μέσου του ζωδίου που βρίσκεται ο πλανήτης. Το ζώδιο δείχνει τον τρόπο που θα λειτουργήσει η ενέργεια των πλανητών. Οι οίκοι δείχνουν «πού» θα λειτουργήσει.

Οπωσδήποτε οι οίκοι σχετίζονται με τα ζώδια και υπάρχει αντιστοιχία στα χαρακτηριστικά τους, με τη διαφορά που αναφέρθηκε παραπάνω.

Ο έννοια του 1ου οίκου είναι αντίστοιχη του 1ου ζωδίου, δηλαδή του Κριού.

Του 2ου οίκου αντιστοιχεί σε αυτήν του δεύτερου ζωδίου, δηλαδή του Ταύρου, του 3ου στους Διδύμους, του 4ου οίκου στον Καρκίνο κλπ.

Στους περισσότερους χάρτες βέβαια, δεν συμπίπτουν οι οίκοι με τα αντίστοιχα σε αυτούς ζώδια, γιατί όπως είπαμε η αρίθμηση ξεκινά από τον Ωροσκόπο, που είναι η ακμή του 1ου οίκου. Αυτή μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε ζώδιο. Αν για παράδειγμα έχουμε Ωροσκόπο στον Ζυγό, τότε ο πρώτος οίκος θα ξεκινά από εκεί. Οπότε στην ερμηνεία θα πρέπει να συνδυάσουμε τις έννοιες του 1ου οίκου και του Ζυγού.

Αν κάποιος έχει Ωροσκόπο στον Κριό, ο 1ος οίκος θα ξεκινά από εκεί και πιθανότατα τότε, θα έχουμε ταύτιση των υπόλοιπων οίκων με τα «δικά» τους ζώδια.

Το σημείο που ξεκινά ένας οίκος ονομάζεται ακμή. Η έκταση του οίκου θα είναι μέχρι την ακμή του επόμενου.

Ένας οίκος (ανάλογα με το σύστημα διαχωρισμού που επιλέγουμε) μπορεί να ξεκινά από την αρχή, τα μέσα ή το τέλος ενός ζωδίου και να τελειώνει στο επόμενο ή και στο μεθεπόμενο κάποιες φορές.

Για παράδειγμα μπορεί η ακμή του 2ου οίκου σε έναν χάρτη να ξεκινά από τις 20ο των Ιχθύων και να τελειώνει στις 5ο του Ταύρου. Τότε λέμε πως ο Κριός, δηλαδή το ζώδιο που είναι ενδιάμεσα, λέγεται «εμπεριεχόμενο» και κάποιοι αστρολόγοι δίνουν ιδιαίτερη αξία στην ερμηνεία του. Συχνά συναντάμε και τον όρο «αναχαιτισμένο». Αυτό είναι λάθος! Αναχαιτισμένα είναι μόνον τα F-16!

Στον χάρτη που βλέπουμε, ο Ωροσκόπος βρίσκεται στις 26ο του Σκορπιού. Εκεί ξεκινά ο πρώτος οίκος που τελειώνει εκεί που ξεκινά ο 2ος οίκος, δηλαδή στις 27ο του Τοξότη. Ο 3ος οίκος ξεκινά στις 2ο του Υδροχόου. Όπως παρατηρούμε, ο Αιγόκερως είναι εμπεριεχόμενος στον 2ο οίκο αυτού του χάρτη. Το ίδιο συμβαίνει και ακριβώς απέναντι στον 8ο οίκο, όπου εμπεριεχόμενο ζώδιο είναι ο Καρκίνος.

Η ακμή είναι το δυνατότερο σημείο ενός οίκου. Το ζώδιο της ακμής θα δώσει τον «χαρακτήρα» όλου του οίκου. Επίσης αν ένας πλανήτης είναι κοντά στην ακμή, τότε θα είναι ιδιαίτερα ισχυρός για τα ζητήματα του οίκου. Ακόμη περισσότερο, αν βρίσκεται στην ακμή του 1ου οίκου, δηλαδή τον Ωροσκόπο, τότε θα είναι από τους πιο σημαντικούς πλανήτες του χάρτη, πιθανόν και ο σημαντικότερος!

Στα επόμενα άρθρα θα αναλύσουμε τις κατηγορίες και τις έννοιες των οίκων.


BANNER - ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Θαναση Ματσωτα Από Θαναση Ματσωτα