Συμβολισμοί

Η χρονική στιγμή της γέννησης ενός ανθρώπου σε έναν συγκεκριμένο τόπο, είναι μοναδική!

Στο προηγούμενο άρθρο περιγράψαμε σε γενικές γραμμές τη θεωρία της Συγχρονικότητας του Jung. Τώρα θα δούμε πώς αυτή συνδέεται με την αστρολογία.

Ο Jung μιλά για τη μοναδικότητα κάθε χρονικής στιγμής και τη σχέση της με κάθε επόμενη ή προηγούμενη.

Φέρνει ως παράδειγμα το κρασί, που προσδιορίζεται από τη χρονιά και τον τόπο της παραγωγής του! Αυτά είναι που το χαρακτηρίζουν και το διαφοροποιούν ακόμη και από τα άλλα κρασιά της ίδιας ποικιλίας.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η χρονική στιγμή της γέννησης ενός ανθρώπου σε έναν συγκεκριμένο τόπο, είναι μοναδική! Φέρει κάποια «ποιοτικά» χαρακτηριστικά, που τα ίδια προσλαμβάνει οτιδήποτε γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Άρα υπάρχουν εν δυνάμει και στον άνθρωπο και είναι αυτά που θα ξεδιπλωθούν κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν πως οι πλανήτες δεν επηρεάζουν τον χαρακτήρα ή τα συμβάντα στη ζωή του ανθρώπου. Η θέση τους όμως κατά την ίδια χρονική στιγμή της γέννησης, εμπεριέχει τις ίδιες ιδιότητες αυτής της στιγμής και τις απεικονίζει συμβολικά.Δεν υπάρχει λοιπόν αιτιατή σχέση ανάμεσά τους αλλά συμβολική.

Η κίνηση των πλανητών και οι θέσεις τους στον ζωδιακό, απεικονίζουν χωρίς να επιδρούν, τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γη. Όπως ένα κοντέρ αυτοκινήτου δείχνει την ταχύτητα χωρίς όμως να την επηρεάζει!

Ο Jung στο βιβλίο του «Συγχρονικότητα, μια μη αιτιατή συνδετική αρχή», μιλά για ένα αστρολογικό πείραμα που έκανε με τα ωροσκόπια παντρεμένων ζευγαριών και περιγράφει τα αποτελέσματα. Πριν όμως βιαστούμε να το επικαλεστούμε για την οριστική επαλήθευση της αστρολογίας, όπως λανθασμένα κάνουν κάποιοι αστρολόγοι, καλό είναι να δούμε τι ακριβώς γράφει ο μεγάλος ψυχολόγος.

Αρχικά μιλά για την αντιστοιχία ανάμεσα στις περιόδους των Ηλιακών κηλίδων και την καμπύλη θνησιμότητας. Η σχέση αυτή οφείλεται στη διαταραχή στο μαγνητικό πεδίο της Γης που με τη σειρά της έχει ως αιτία τις διακυμάνσεις της ακτινοβολίας πρωτονίων από τον Ήλιο. Έχει αποδειχτεί πως οι γωνίες των πλανητών που χρησιμοποιούνται στην αστρολογία, δηλαδή οι συζυγίες, τα τετράγωνα κλπ, παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ακτινοβολίας πρωτονίων.

Άρα πιθανότατα να υπάρχει ΑΙΤΙΑΤΗ σχέση ανάμεσα τους πλανήτες και τον άνθρωπο. «Οποτεδήποτε υπάρχει έστω και μικρή πιθανότητα αιτίας, η συγχρονικότητα γίνεται εξαιρετικά αμφίβολο θέμα», συμπληρώνει.

Μιλά επίσης για αρκετά λάθη των συνεργατών του, ψυχολόγων ή μαθηματικών, που παρόλη την αρνητική στάση κάποιων από αυτούς απέναντι στην αστρολογία, αυτά τα λάθη τους έτειναν να μεγαλοποιούν τα αποτελέσματα υπέρ της, σαν κάποια «νοημοσύνη» να υποκινούσε κάτι τέτοιο! Γι αυτό αναγκάστηκε να τροποποιήσει αρκετές φορές τη διαδικασία ώστε να αποφύγει οποιαδήποτε υποσυνείδητη διευθέτηση.

Ωστόσο καταλήγει, πως η αστρολογία θα μπορούσε να αναχθεί σε συγχρονιστικό φαινόμενο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά υπέρ της αρχαίας αυτής τέχνης!

Ένα ερώτημα που δεν θα το απαντήσω εδώ και θα το αφήσω ανοιχτό, είναι το εξής: ποιο είναι το «νόημα» της στιγμής που ακούμε το τραγούδι στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου στο παράδειγμα που έφερα στο προηγούμενο άρθρο. Είναι ένα γεγονός «συγχρονιστικό». Τι πραγματικά σημαίνει όμως αυτό για εμάς;

Σε κάποιες περιπτώσεις όπως λέει και ο Jung είναι ένα ψυχοκινητικό φαινόμενο ιδιαίτερα βέβαια εντυπωσιακό. Είναι δηλαδή κάποιες ψυχολογικές καταστάσεις που «εκτονώνονται» στην ύλη. Εκεί ίσως να μην εγείρονται τόσα πολλά ερωτήματα.

Στην περίπτωση όμως του ραδιοφώνου στο αυτοκίνητο ή του αστρολογικού χάρτη ενός ανθρώπου, εγείρονται πολλά περισσότερα. Ποιο είναι για παράδειγμα το νόημα αυτής της στιγμής για τον συγκεκριμένο άνθρωπο; Είτε το νόημα του τραγουδιού είτε το νόημα της ζωής του!

Γιατί δεν υπάρχει «νόημα» αν κάποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί την παρουσία νοήματος και σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή με το ραδιόφωνο ή τον αστρολογικό χάρτη, αν δεν υπάρχει ακόμη περισσότερο, κάποιο «κέρδος», δηλαδή κατανόηση του νοήματος!

Τη συγχρονικότητα ως μια πιθανή θεωρία για τη λειτουργία της αστρολογίας, επισφραγίζει η παρακάτω φράση του C.Jung:

«Η αστρολογία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ψυχολόγο, αφού περιέχει ένα είδος ψυχολογικής εμπειρίας που ονομάζουμε 'προβαλλόμενο' – αυτό σημαίνει ότι βρίσκουμε τα ψυχολογικά γεγονότα όπως ήταν στους αστερισμούς. Αυτό αρχικά δημιούργησε την ιδέα ότι αυτοί οι παράγοντες προέρχονται από τα αστέρια, ενώ είναι απλά σε μια σχέση συγχρονισμού μαζί τους. Παραδέχομαι ότι αυτό είναι ένα πολύ περίεργο γεγονός, που ρίχνει ένα ιδιαίτερο φως στη δομή του ανθρώπινου νου».

Βιβλιογραφία: Carl Jung: «Συγχρονικότητα, μια μη αιτιατή συνδετική αρχή». Εκδόσεις «Ιάμβλιχος»


BANNER - 14901_yellow

 

 

 

Θαναση Ματσωτα Από Θαναση Ματσωτα