Λεπτομέρειες

Ημιτετράγωνο-ενάμισι τετράγωνο-χιαστί-ημιεξάγωνο

Μετά την μελέτη των κύριων όψεων μπορούμε να δούμε τις λεγόμενες «δευτερεύουσες».Δευτερεύουσες σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει η λέξη: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ! Άρα το να τις χρησιμοποιούμε ως πρωτεύουσες, ανάγοντας σε αυτές βασικά γεγονότα της ζωής του ανθρώπου ή στοιχεία του χαρακτήρα του, είναι σοβαρό λάθος, που όμως παρατηρείται συχνά. Γίνεται όταν ο αστρολόγος δεν έχει εμπειρία στη σύνθεση του χάρτη και καταφεύγει σε εντυπωσιασμούς. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δίνουμε ιδιαίτερη αξία σε αυτές παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ψυχοδομής του ανθρώπου αλλά και τα περισσότερα γεγονότα της ζωής του θα δίνονται από τα κύρια στοιχεία του χάρτη, δηλαδή τις θέσεις και τις κύριες όψεις των δέκα βασικών πλανητών και δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε δευτερεύοντα στοιχεία. Αυτά θα δώσουν κάποιες λεπτομέρειες, που θα «χτίζονται» πάνω στον βασικό κορμό και όχι την ουσία.

 Ας δούμε αναλυτικά τις σημαντικότερες από τις «δευτερεύουσες» όψεις και σε επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε και τις υπόλοιπες.

Ημιτετράγωνο: Προκύπτει από τη διαίρεση του κύκλου με τον αριθμό 8, δημιουργώντας το σχήμα του οκταγώνου. Είναι δηλαδή η γωνία των 45ο  ή μισό τετράγωνο. Η ανοχή της όψης μπορεί να φτάσει στις 2ο.

Είναι της φύσης του τετραγώνου, δείχνοντας κάποια δυσκολία στη ροή της ενέργειας, σε πολύ μικρότερο όμως βαθμό. Υποδηλώνει συγκρουσιακή κατάσταση που δημιουργεί μια υπόκωφη ένταση στον άνθρωπο.

Οι δύο επόμενες όψεις δεν ανήκουν στις λεγόμενες «αρμονικές», δηλαδή δεν προκύπτουν από τη διαίρεση του κύκλου με κάποιον σταθερό αριθμό. Ωστόσο έχουμε δει εμπειρικά πως λειτουργούν και μάλιστα είναι οι πιο σημαντικές από όλες τις δευτερεύουσες όψεις.

 Ενάμισι τετράγωνο: Μπορούμε να την δούμε ως το άθροισμα ενός τετραγώνου και μισού (90ο +45ο =135ο). Επίσης είναι ένα τριπλασιασμένο ημιτετράγωνο (3χ45ο =135ο). Το όριο της ανοχής είναι 2ο.

Προκύπτει από δύσκολους σχηματισμούς, άρα και εδώ έχουμε δυσκολία στη ροή της ενέργειας ανάμεσα στους πλανήτες που συμμετέχουν. Ο άνθρωπος διατηρεί μια ανυποχώρητη στάση στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που του βάζει η όψη και συχνά αυτό το εξωτερικεύει.

Ωστόσο το ενάμισι τετράγωνο συνδέει ζώδια του ίδιου στοιχείου! Αν θεωρήσουμε το σημείο 0ο  του Κριού, η γωνία ολοκληρώνεται στις 15ο του Λέοντα. Αυτό θεωρητικά αφήνει ένα περιθώριο ευκολότερης διαχείρισης της όψης μέσα από την κινητοποίηση που δημιουργεί, αποφεύγοντας καθοριστικές συγκρούσεις και γεγονότα.

Χιαστί: Είναι η γωνία μεταξύ δύο πλανητών που απέχουν μεταξύ τους 150ο. Ανήκει στις λεγόμενες «δυσαρμονικές» όψεις, αφού αν θεωρήσουμε τον Κριό ως αρχή, η όψη ολοκληρώνεται στην Παρθένο. Συνδέει δηλαδή δυο ζώδια που ανήκουν σε στοιχεία που δεν έχουν ιδιαίτερη συμβατότητα. Το όριο της  ανοχής είναι 2ο.

Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την «υπόκωφη» ενέργεια αυτής της όψης. Είναι σαν να μην αντιλαμβάνονται οι πλανήτες, ο ένας την παρουσία του άλλου και να «αλληλοσαμποτάρονται». Καταλαβαίνει ότι κάτι τον δυσκολεύει αλλά δεν μπορεί να το προσδιορίσει και να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης, μέχρι τη στιγμή που αυτή θα εκφραστεί μέσα από κάποιο δυσάρεστο γεγονός δίνοντας την ευκαιρία για αλλαγή κατεύθυνσης.

Υπάρχει μια «παραφιλολογία» που διαιωνίζεται μέσω της άκριτης αναπαραγωγής για αυτήν την όψη.

Θεωρείται «καρμική»(ιδιαίτερα στη συναστρία) ή ότι σχετίζεται με εγχειρήσεις. Δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτά ή τουλάχιστον δεν έχει περισσότερη σχέση από ότι έχουν οι άλλες όψεις και ιδιαίτερα οι «κύριες».

Σε μια συναστρία για παράδειγμα, μια γωνία 150ο μεταξύ των Φώτων δεν μπορεί να δείχνει μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων από ότι μία σύνοδος ή μια αντίθεση, για να μην επεκταθώ στην έννοια του Κάρμα.

Ημιεξάγωνο: Είναι η γωνία των 30ο, δηλαδή το αποτέλεσμα της διαίρεσης του κύκλου με το 12. Η ανοχή που παίρνουμε μπορεί να φτάσει τις 2οΦαίνεται αρχικά να ανήκει στις «εύκολες» όψεις, ωστόσο αυτό δεν είναι τόσο απλό, αφού συνδέει συνεχόμενα ζώδια, άρα ασύμβατα στοιχεία. Μπορεί να είναι επιβοηθητική όσο και πιεστική, ανάλογα με τους πλανήτες που συμμετέχουν και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται σκληρή δουλειά για να κατορθώσει ο άνθρωπος να ανακαλύψει τις δυνατότητες που κρύβει.


BANNER - 14901_red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θαναση Ματσωτα Από Θαναση Ματσωτα