Προσαρμοστικότητα

Μεταβλητά ζώδια: Ευελιξία και κινητικότητα

Ο Μεταβλητός σταυρός σχετίζεται με την 3η Δύναμη, δηλαδή τη συνθετική ή συμφιλιωτική, όπως περιέγραψα τις 3 δυνάμεις στο άρθρο για τις τετραπλότητες στον ζωδιακόΑποτελείται από δύο άξονες κάθετους μεταξύ τους: αυτόν των Διδύμων-Τοξότη και αυτόν της Παρθένου-Ιχθύων.

Ας μην ξεχνάμε πως οι κάθετοι άξονες υποδηλώνουν «δυσκολία» και «δυσαρμονία» μεταξύ των ζωδίων που συμμετέχουν. Βέβαια, λόγω της ευέλικτης φύσης αυτών των ζωδίων, αυτή η «δυσαρμονία είναι πολύ μικρότερη μεταξύ τους απ’ ότι στα ζώδια των δύο άλλων σταυρών. Η ευέλικτη αυτή φύση οφείλεται στον χαμηλότερο εγωισμό που έχουν αυτά τα ζώδια, αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο εγωισμός είναι βασικό ανθρώπινο ελάττωμα, άρα υπάρχει σε όλα τα ζώδια.

Η ευελιξία και η κινητικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Μεταβλητών ζωδίων.

Αυτά τα κάνουν πιο ευπροσάρμοστα στις εναλλασσόμενες καταστάσεις της ζωής, αλλά κάποιες φορές πολύ αναξιόπιστα. Η περιέργεια, η αμεροληψία, η προσφορά, η αστάθεια, η ασυνέπεια, ο τυχοδιωκτισμός, είναι οι διαφορετικές εκφράσεις του ριζικού τους χαρακτηριστικού, που είναι η τάση για αλλαγή. Πολλές φορές επιμένουν στη λεπτομέρεια βλέποντας το δέντρο και όχι το δάσος (Δίδυμοι-Παρθένος) ενώ άλλες φορές συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, θεωρητικολογώντας μέσα από γενικεύσεις (Τοξότης- Ιχθύες).

BANNER - 14901_yellow

Ο άξονας Διδύμων-Τοξότη σχετίζεται με τη διακίνηση ιδεών και την αντίληψη.

Η διακίνηση της πληροφορίας στους Διδύμους, γίνεται θεωρητική συστηματοποιημένη γνώση στον Τοξότη για να εξαπλωθεί. Αυτό βέβαια έχει νόημα, όταν πρώτα έχει κερδηθεί η μάχη στα ζώδια που προηγούνται, δηλαδή στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού, στον άξονα των αξιών. Εκεί αποκτιέται η εμπειρία πάνω στην οποία θα θεμελιωθεί η φιλοσοφία για τη ζωή, το σύστημα που επιλέγουμε να ζούμε είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό, μέσα από το πολίτευμα και τους νόμους. Αν δεν υπάρχει η εμπειρία από τον προηγούμενο άξονα, τότε δεν υπάρχουν και πραγματικές αξίες για να συστηματοποιηθούν. Το σύστημα δεν ανταποκρίνεται σε κάτι πρακτικό και καταλήγει να είναι σαθρό ή γίνεται «αμπελοφιλοσοφία».

Τα Μεταβλητά ζώδια λέγονται και «κοινά». Στα Αγγλικά η ετυμολογία της λέξης «common» βγαίνει από το «con» που σημαίνει «μαζί» και το «munis», που σημαίνει εξυπηρέτηση. Αυτός δηλαδή που εξ-υπηρετεί!

Αυτό έχει πολλές θετικές και αρνητικές εκφράσεις και φτάνει στην ανώτατη έκφρασή του με τη πράξη του Ιησού (που φέρεται ως ΙΧΘΥΣ), να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Ας μην ξεχνάμε πως τα πόδια είναι το σημείο του σώματος που αντιστοιχεί στο ζώδιο των Ιχθύων.

Ο άξονας Παρθένου-Ιχθύων

Στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων έχουμε πάλι την έννοια της διακίνησης-εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζει τον Μεταβλητό σταυρό, μόνο που εδώ αυτό που διακινείται είναι πιο «συγκεκριμένο», δηλαδή πράγματα ή υπηρεσίες, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Αυτές  μπορεί να είναι η μεσιτεία, το εμπόριο, η φροντίδα των ασθενών κλπ.

Είναι ο άξονας της υπηρεσίας, όπου φυσικά η ανιδιοτέλεια που αντιπροσωπεύει την ανώτερη πλευρά του, έχει και το… αντίπαλο δέος, που κρύβεται στην ανάγκη για έλεγχο μέσω της χρησιμότητας που έχουμε για τους άλλους ή μέσω της θυματοποίησης του εαυτού μας για χάρη τους.

Στο κατώτερο επίπεδο κρύβονται η δυνατότητα του ανθρώπινου μυαλού να βρίσκει αντίθετα επιχειρήματα ακόμη και για πράγματα προφανή (Δίδυμοι), ο ψυχαναγκασμός της ανούσιας λεπτομέρειας (Παρθένος), ο δογματισμός (Τοξότης) και η τυφλή συναισθηματική πίστη (Ιχθύες).

Ενδιαφέρον θα είχε να φεύγαμε από τους άξονες και να συγκρίναμε τα δύο πρώτα ζώδια του σταυρού με τα δύο δεύτερα.

Οι Δίδυμοι και η Παρθένος περιγράφουν έναν δυνατό νου με τεράστια ικανότητα ανάλυσης. Έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αμερόληπτα και ψυχρά, χωρίς συναισθηματική ταύτιση και τις δυο πλευρές ενός ζητήματος.

Ο Τοξότης αντιπροσωπεύει τη διεύρυνση αυτού του νου, που εναρμονίζεται μέσω του κοινού παραδοσιακού κυβερνήτη τους , του Δία, με το ανώτερο είδος «πίστης» των Ιχθύων: Την πίστη της Συνείδησης!

Ο Δίας στους Ιχθύς αντιπροσωπεύει το «Δώρο», που είναι αυτό που οι Σούφι ονομάζουν «Μπαράκα» και είναι το βασικότερο σημείο της Ορθοδοξίας, η ευλογία, η «Χάρη» του Θεού.

Η Θεολογία που ανήκει στην δικαιοδοσία του Τοξότη, είναι κενή νοήματος όταν το δόγμα της το διατυπώνουν αυτοί που δεν έχουν περάσει από τη μάχη του Σκορπιού και από τον μοναχισμό, που εκφράζεται στο ζώδιο των Ιχθύων, δηλαδή η «γνώση» τους είναι καθαρά εγκεφαλική.Ως αποτέλεσμα έχουμε την εμφάνιση των αιρέσεων και των διενέξεων με αφορμή δογματικές διαφορές, αλλά και την εμφάνιση των θρησκευτικών πολέμων. Όλα αυτά είναι φαινόμενα της Εποχής των Ιχθύων (ή της εποχής του Ερμή), που διανύουμε τα τελευταία 2000 χρόνια.

Κάποιοι σύγχρονοι αστρολόγοι (όπως πχ ο John Frαwley), προσπαθούν να ξεφύγουν από την παραδοσιακή απόδοση του μοναχισμού (ως ηθελημένου περιορισμού και απομόνωσης) στους Ιχθύς και τον 12ο οίκο του Ωροσκοπίου και τον αποδίδουν στον Τοξότη και τον 9ο οίκο, που σχετίζονται με την ανώτερη μόρφωση. 

Αυτό είναι σημαντικό λάθος και δείχνει ότι δεν έχουν κατανοήσει το θέμα.Στον Τοξότη και τον 9ο οίκο ανήκει η Θεολογία και η Δογματική, όχι ο μοναχισμός, που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα και κύριο χαρακτηριστικό του είναι η απόσυρση από τα εγκόσμια. Άλλο είναι ο ιερέας, άλλο ο Θεολόγος, άλλο ο ιεροκήρυκας και άλλο ο μοναχός. Υπήρξαν μοναχοί σε όλες τις θρησκείες που δεν ήξεραν γραφή και ανάγνωση, αλλά μετείχαν στην Ουσία του Θεού!

Στους Ιχθύς συμβολίζεται η μυστικιστική έκσταση.Ακριβώς έτσι είχαμε την αντιδικία ανάμεσα στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και τον Βαρλαάμ.Ο δεύτερος πίστευε πως μέσω της διανοητικής φιλοσοφίας (Δίδυμοι-Τοξότης), μπορεί ο άνθρωπος να μετάσχει στην Ουσία του Θεού.Αποκαλούσε δε ειρωνικά τους «Ησυχαστές» μοναχούς, «ομφαλοσκόπους».

Ο πρώτος έχοντας σε μεγάλο βαθμό τα προσόντα του συγκεκριμένου άξονα, δηλαδή δυνατό νου και μεγάλη μόρφωση και καλλιέργεια, υποστήριξε πως αυτή η δυνατότητα υπάρχει για μορφωμένους και αμόρφωτους και πως επιτυγχάνεται μόνο μέσω της πειθαρχίας, της άσκησης, της νοερής προσευχής και κυρίως της Φώτισης, της Χάρης του Θεού, δηλαδή από αυτά που εκφράζονται στον άξονα Παρθένου- Ιχθύων και όχι μέσω φιλοσοφικών νοητικών ακροβατισμών!

Η ίδια παγίδα υπάρχει και στην αστρολογία που ανήκει στη δικαιοδοσία του Ερμή, του Τοξότη και του 9ου οίκου και αποτελεί ένα θεωρητικό σύστημα που χρειάζεται διανοητικές ικανότητες και περιγράφει την εμπειρία της ανάπτυξης του ανθρώπου. Όμως αυτές οι θεωρητικές ικανότητες είναι χρήσιμες ΜΟΝΟ αν έχει προηγηθεί η κατανόηση μέσω της εμπειρίας!

Αν λοιπόν ασχολείται μαζί της κάποιος σε αποκλειστικά θεωρητικό επίπεδο, δεν θα έχει βιωματική αντίληψη των αρχετύπων που αυτή εκφράζει. Απλά θα μιλά θεωρητικά για πράγματα που νομίζει πως κατανοεί, αλλά δεν τα έχει πραγματικά βιώσει! Εδώ λοιπόν έχουμε και τη σύνδεση των δύο αξόνων, που συνθέτουν τον Μεταβλητό σταυρό.

Ο νους δεν μπορεί να διεισδύσει στην αλήθεια. Άρα ο Τοξότης χωρίς την Ιχθυακή μυστικιστική εμπειρία, δεν θα μπορέσει ΠΟΤΕ να φτιάξει το σωστό δόγμα, γιατί απλά η πράξη πρέπει να συνυπάρχει με τη θεωρία. Για την ακρίβεια θα πρέπει να προηγείται της θεωρίας και αν υπάρχει κάτι που χρειαζόμαστε λιγότερο, αυτό είναι η θεωρία.Ο Ερμής εμφανίζεται σε έξαρση, κυριαρχία, αδυναμία ή πτώση, μόνο στα ζώδια αυτού του σταυρού!

Ο Μεταβλητός σταυρός έχει ακριβώς αυτό το παράδοξο στοιχείο: Ο Ερμής είναι ο νους που πρέπει να εμπιστευτούμε και ταυτόχρονα είναι ο εχθρός που πρέπει να πολεμήσουμε!


BANNER

   

Θαναση Ματσωτα Από Θαναση Ματσωτα